سهیلا محسنی نژاد
بخش زبان عربی | دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران

کتب منتشر شده :

عنوان کتاب

نوع کار

ناشر

تالیف

ترجمه

الوحدة الاسلامیة فی خطب و محاضرات و آثار الاستاذ شهید مطهری

 

 

انتشارات صدرا

عضوگروه مؤلفین کتاب صدی الحیاه المرحله الاساسیه

 

 

کانون زبان ایران

عضوگروه مؤلفین کتاب صدی الحیاه المرحله التمهیدیه (8 جلد)

 

 

کانون زبان ایران

عضوگروه مؤلفین کتاب صدی الحیاه المرحله المتوسطه (8 جلد)

 

 

کانون زبان ایران

عضوگروه مؤلفین کتاب صدی الحیاه المرحله العالیه (4جلد)

 

 

کانون زبان ایران

 

 

مقالات چاپ شده در نشریات ومجلات خارجی :

عنوان

نام نشریه

تاریخ

بانو خوله قزوینی ، معرفی شخصیت اجتماعی ـ سیاسی

 فصلنامه تخصصی بانوان شیعه/ سال دوم و سوم / شماره 6 و 7

زمستان 1384 و بهار 1385

بایستگی­ها در تولید بسته های آموزش مهارتهای زبانی برای بررسی موردی دو نمونه "صدی الحیاة" و "العربیة للناشئین"

پژوهش و نگارش سمت دانشگاهی

تابستان 1392 شماره 26

هنر آشپزی ایرانی و عربی عرصه ای گسترده برای یادگیری مهارتهای فارغ التحصیلان رشته زبان و ادبیات عربی در راستای اهداف خاص

همایش کلی کار آفرینی و تجاری سازی رشته زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان (چکیده مقالات همراه cd)

13 و 14 اسفند93

 

 

طرح های پژوهشی و پروژه های تحقیقاتی :

عنوان

موسسه

ترجمه بروشور مجموعه ایران باستان

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

ترجمه مجموعه لیبل‌های تجاری

 

سدر صحت

ترجمه مجموعه مقالات همایش بین المللی زنان مسلمان اندیشمند /1386ش

 

امور زنان ریاست جمهوری

ترجمه مقاله تاریخ و فرهنگ منطقه هرمزگان

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

 

ترجمه مقاله هنرهای سنتی و صنایع دستی ایران

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

 

ترجمه مقاله ایران پنجره‌ای رو به زیبائی‌ها

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

 

ترجمه مقاله طبیعت ایران

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

 

مسوول کمیته ترجمه خلاصه مقاله های فصلنامه تخصصی علمی ترویجی فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) از سال 1388 تا کنون

دانشگاه امام صادق (ع) واحد خواهران

مسوول کمیته ترجمه خلاصه مقاله های فصلنامه علمی پژوهشی حکمت سینوی (مشکوه النور ) از سال 1388 تا کنون

دانشگاه امام صادق (ع) واحد خواهران

مسوول کمیته ترجمه خلاصه مقاله های فصلنامه پژوهشی علوم تربیتی از دیدگاه اسلام از سال 1393 ت کنون

دانشگاه امام صادق (ع) واحد خواهران

ویراستاری عربی چکیده مقالات فقه وحقوق وعلوم تربیتی وفلسفه از سال 1394

دانشگاه امام صادق (ع) واحد خواهران

 

 

 

مشاوره، راهنمایی و داوری پایان نامه‌ها

عنوان

دانشگاه یا موسسه مرجع

مقطع

(کارشناسی، ارشد، دکتری)

سمت

(مشاوره، راهنمایی، داوری)

فیمینست در داستانهای خولة القزوین

دانشگاه الزهراء

ارشد

مشاوره

ترجمه وتحلیل ادبی گزیده ای از کتاب " رسائل من حیاتنا "

دانشگاه امام صادق – پردیس خواهران

کارشناسی

مشاوره

ترجمه و نقد داستانها برگزیده از زکریا تامر

دانشگاه امام صادق – پردیس خواهران

کارشناسی

راهنمایی

تعلیم مهارة الاستماع لطلاب قسم اللغة العربیة فی ایران

تربیت مدرس

ارشد

داوری

الکتاب فی تعلم اللغة العربیة

پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی

 

نقد کتاب

 

 

موضوعات مورد علاقه برای تحقیق و پژوهش :

زبان شناسی

روشهای اموزش زبان عربی

ترجمه در زمینه فقه حقوق فلسفه تربیتی وعمومی ...... 

 

 

مقالات ارائه شده به سمینارها و کنفرانسهای بین المللی

 

عنوان

محل کنفرانس

تاریخ

اهمیة مهارة شنیداری در آموزش زبان عربی

دانشگاه دمشق – دانشکده زبانها

2008م-1387 ش

 
 

 

عضویت در انجمن های علمی :

نام موسسه

کشور

سال عضویت

انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی

ایران

1391

المجلس العالمی للغة العربیة

لبنان

1389

 

 

ENGLISH