سهیلا محسنی نژاد
بخش زبان عربی | دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران

سوابق تدریس:

عنوان

محل تدریس

تاریخ

دروس مکالمه عربی

دروس آزمایشگاه عربی

دروس متون تخصصی علوم تربیتی وحقوقی

دروس ادبیات معاصر(1)/

 

دانشگاه امام صادق(ع) ـ پردیس خواهران

از1377 تا کنون

 

دروس مکالمه عربی از مبتدی تا عالیه

 

کانون زبان ایران / تهران

از سال 1375 تاکنون

دروس آزمایشگاه عربی

دروس مکالمه عربی

 

دانشگاه الزهراء/ تهران

 سال 1384

دروس مکالمه عربی

حوزه علمیه الزهرا (گیشا ) / تهران

1374

مکالمه عربی تخصصی  اصطلاحات سیاسی

مکالمه عربی تخصصی  اصطلاحات عقیدتی

 

سازمان حج و زیارت

از سال 1380  تا کنون

 

 

 

برگزاری کارگاه­ها و دوره های آموزشی:

عنوان دوره یا کارگاه

برگزار کننده

تاریخ

کارگاه (روش تدریس اخبار در آزمایشگاه)

 

کانون زبان ایران

1388ش/ 2009م

کارگاه (روش تدریس اخبار در آزمایشگاه)

 

دانشگاه امام صادق (ع ) پردیس خواهران

تابستان  1388 ش

کارگاه (روش تدریس مکالمه )

دانشگاه امام صادق (ع ) پردیس خواهران

تابستان 1387  ش

کارگاه (روش تدریس ترم 3 و 4 آزمایشگاه)

 

دانشگاه امام صادق (ع ) پردیس خواهران

1389 تیر

کارگاه فشرده اموزش زبان عربی بمدت یک هفته

گروه عربی  / دانشگاه امام صادق (ع ) پردیس خواهران

شهریور 1392 ش

کارگاه فشرده اموزش زبان عربی بمدت یک هفته

گروه عربی  / دانشگاه امام صادق (ع ) پردیس خواهران

شهریور 1393 ش

کارگاه استاد موفق

کانون زبان ایران

اسفند 94

 

 

دوره ها و کارگاه های گذرانده شده:

عنوان دوره یا کارگاه

محل ارائه

تاریخ

  • کارگاه تخصصی / زبان شناسی کاربردی و آموزش زبان عربی به عنوان زبان دوم.

 

دانشگاه الزهرا

د . خالد الفضلی

شهریور 1388ش / سپتمبر 2009

گارگاه تخصصی روش تدریس صرف و نحو دکتر اشکوری دانشگاه

دانشگاه امام صادق (ع) واحد خواهران

1389

گارگاه تخصصی اموزش مهارتهای زبان

کانون زبان ایران

1388

کارگاه ترجمه تخصصی از فارسی به عربی

دانشگاه امام صادق (ع) واحد خواهران

اقای بیدج

1388

کارگاه ترجمه تخصصی فلسفی از فارسی به عربی

دانشگاه امام صادق (ع) واحد خواهران

د . فکری

1390

کارگاه ترجمه تخصصی  متون اسلامی از فارسی به عربی

دانشگاه امام صادق (ع) واحد خواهران

د . صادقی مجد

1391

کارگاه ترجمه تخصصی اجتماعی حقوقی  از فارسی به عربی

دانشگاه امام صادق (ع) واحد خواهران

خانم سبک روح

1391

کارگاه ترجمه تخصصی  متون اسلامی

دانشگاه امام صادق (ع) و پیشگامان اندیشه صادقین

د . فکری و د. ناظمیان

1393

کارگاه ازمون سازی عربی

دانشگاه الزهرا

1393

کارگاه تخصصی مهارتهای زبان عربی

دانشگاه نزوی در عمان

دی 1393

"شیوهای اموزش معاصر"

دانشگاه الزهرا

پروفسور اکهرد شولتز

خرداد 1393

 "مهارة الکتابة فی اللغة العربیة "

دانشگاه علامه طبابایی

اذر 1394

 

 

 

 
 

 

ENGLISH