سهیلا محسنی نژاد
بخش زبان عربی | دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران

سوابق تدریس:

عنوان

محل تدریس

تاریخ

دروس مکالمه عربی از مبتدی تا عالی

دروس آزمایشگاه عربی از مبتدی تا عالی

دروس متون تخصصی علوم تربیتی

متون تخصصی حقوقی

 متون تخصصی فقهی

متون تخصصی فلسفی

دروس ادبیات معاصر(1)

 

دانشگاه امام صادق(ع) ـ پردیس خواهران

از1377 تا کنون

دروس مکالمه عربی از مبتدی تا عالی

کانون زبان ایران / تهران

از سال 1375 تاکنون

دروس آزمایشگاه عربی از مبتدی تا عالی

دروس مکالمه عربی از مبتدی تا عالی

 

دانشگاه الزهراء/ تهران

 سال 1384

دروس مکالمه عربی

حوزه علمیه الزهرا (گیشا ) / تهران

1374

مکالمه عربی تخصصی  اصطلاحات سیاسی

مکالمه عربی تخصصی  اصطلاحات عقیدتی

سازمان حج و زیارت

از سال 1380  تا 1389

 

 

برگزاری وتدریس کارگاه­ها و دوره های آموزشی:

عنوان دوره یا کارگاه

برگزار کننده

تاریخ

برگزاری کارگاه (روش تدریس اخبار در آزمایشگاه)

 

کانون زبان ایران

1388ش

برگزاری کارگاه (روش تدریس اخبار در آزمایشگاه)

 

دانشگاه امام صادق (ع ) پردیس خواهران

تابستان  1388 ش

برگزاری کارگاه (روش تدریس مکالمه )

دانشگاه امام صادق (ع ) پردیس خواهران

تابستان 1387  ش

برگزاری کارگاه (روش تدریس ترم 3 و 4 آزمایشگاه)

 

دانشگاه امام صادق (ع ) پردیس خواهران

1389 تیر

برگزاری کارگاه فشرده اموزش زبان عربی بمدت یک هفته(مکالمه و آزمایشگاه)

گروه عربی  / دانشگاه امام صادق (ع ) پردیس خواهران

شهریور 1392 ش

برگزاری کارگاه فشرده اموزش زبان عربی بمدت یک هفته مکالمه و آزمایشگاه)

گروه عربی  / دانشگاه امام صادق (ع ) پردیس خواهران

شهریور 1393 ش

برگزاری کارگاه استاد موفق (اساتید عربی کانون زبان) 4 ساعت

کانون زبان ایران

اسفند 94

برگزاری کارگاه روش تدریس مکالمه عربی در کتابهای صدی الحیاة (اساتید مکالمه عربی حوزه) 4 ساعت

حوزه  علمیه حضرت نرجس مشهد

مرداد95

برگزاری کارگاه روشهای تدریس با تاکید بر رویکرد ارتباطی  درمکالمه عربی 4 ساعت

دانشگاه امام صادق ع  پردیس خواهران

ابان 95

برگزاری کارگاه دوره آموزشی مهارت های زبان عربی با عنوان در و فهم متون عربی به مدت 4 ساعت

دانشگاه امام صادق ع  پردیس خواهران

شهریور 96

برگزاری کارگاه دوره آموزشی مهارت های زبان عربی با عنوان مکالمه عربی پیشرفته در شهریورماه 96 به مدت 10 ساعت

دانشگاه امام صادق ع  پردیس خواهران

شهریور 96

برگزاری کارگاه دوره آموزشی مهارت های زبان عربی با عنوان آزمایشگاه عربی مقدماتی در شهریورماه 96 به مدت 10 ساعت

دانشگاه امام صادق ع  پردیس خواهران

شهریور 96

تدریس در کارگاه آموزشی تخصصی دوره گفتگوی آزاد عربی ویژه کارشناسان و اساتید بخش عربی کانون زبان ایران به مدت 4 ساعت

دانشگاه امام صادق ع  پردیس خواهران

شهریور 96

تدریس در کارگاه آموزشی تخصصی دوره گفتگوی آزاد عربی ویژه کارشناسان و اساتید بخش عربی کانون زبان ایران به مدت 4 ساعت

دانشگاه امام صادق ع  پردیس خواهران

شهریور 96

تدریس در کلاس مجازی نقد کتاب های آموزش زبان عربی به مدت 2 ساعت در مدرسه تابستانی بین المللی نقد ادب عربی

دانشگاه تهران

شهریور 96

تدریس کارگاه روش تدریس عربی به غیر عرب زبانان بر مبنای رویکرد ارتباطی(ویژه دبیران عربی شیراز) 3 ساعت

دانشگاه شیراز

مهر 96

تدریس کارگاه نقد کتابهای آموزش زبان عربی وبررسی مهارتهای زبان

دانشگاه چمران (اهواز)

اذر96

تدریس کارگاه شیوهای تچریس مهارتهای زبانی بر رویکرد ارتباطی درک مطلب وترجمه)

همایش سراسری ویژه دبیران تهران

دی96

   تدریس کارگاه شیوه های نوین آموزش زبان عربی و پالایش انگاره های پیشین

همایش استانی دبیران عربی متوسطة دوم استان قم

بهمن 96

 

 

دوره ها و کارگاه های گذرانده شده:

عنوان دوره یا کارگاه

محل ارائه

تاریخ

  • کارگاه تخصصی / زبان شناسی کاربردی و آموزش زبان عربی به عنوان زبان دوم.

 

دانشگاه الزهرا

د . خالد الفضلی

شهریور 1388ش / سپتمبر 2009

گارگاه تخصصی روش تدریس صرف و نحو دکتر اشکوری دانشگاه

دانشگاه امام صادق (ع) واحد خواهران

1389

گارگاه تخصصی اموزش مهارتهای زبان

کانون زبان ایران

1388

کارگاه ترجمه تخصصی از فارسی به عربی

دانشگاه امام صادق (ع) واحد خواهران

اقای بیدج

1388

کارگاه ترجمه تخصصی فلسفی از فارسی به عربی

دانشگاه امام صادق (ع) واحد خواهران

د . فکری

1390

کارگاه ترجمه تخصصی  متون اسلامی از فارسی به عربی

دانشگاه امام صادق (ع) واحد خواهران

د . صادقی مجد

1391

کارگاه ترجمه تخصصی اجتماعی حقوقی  از فارسی به عربی

دانشگاه امام صادق (ع) واحد خواهران

خانم سبک روح

1391

کارگاه ترجمه تخصصی  متون اسلامی

دانشگاه امام صادق (ع) و پیشگامان اندیشه صادقین

د . فکری و د. ناظمیان

1393

کارگاه ازمون سازی عربی

دانشگاه الزهرا

1393

کارگاه تخصصی مهارتهای زبان عربی

دانشگاه نزوی در عمان

دی 1393

"شیوهای اموزش معاصر"

دانشگاه الزهرا

پروفسور اکهرد شولتز

خرداد 1393

 "مهارة الکتابة فی اللغة العربیة "

دانشگاه علامه طبابایی

اذر 1394

بررسی وضعیت وفرایند نقد کتب دانشگاهی رشته زبان وادبیات عربی

پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی

اسفند 95

شرکت در کارگاه تکمیلی علمی تخصصی اساتید توسط دکتر پاکتچی با عنوان، گفتمان کاوی در قرآن کریم به مدت 3 ساعت

دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران

 

مرداد96

حضور در مدرسه تابستانی بین المللی نقد ادب عربی بمدت یک هفته

انجمن نقد ادبی ودانشگاه تهران

شهریور 96

مشارکت در آموزشی بمدت 8 ساعت آموزش زبان عربی در فرنسا

دانشگاه اینالکو=پاریس

بهمن 96

 

 

تخصص و مهارت در زبانهای علمی :

زبانهای خارجی که به آنها مسلط می باشید

میزان مهارت

نوشتن

خواندن

صحبت کردن

بسیار عالی

عالی

بسیار خوب

خوب

بسیار عالی

عالی

بسیار خوب

خوب

بسیار عالی

عالی

بسیار خوب

خوب

انگلیسی

 

 

 

  •  

 

 

  •  

 

 

 

 

  •  

عربی

  •  

 

 

 

  •  

 

 

 

  •  

 

 

 

فارسی

 

  •  

 

 

 

  •  

 

 

  •  

 

 

 

فرانسه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ENGLISH