سهیلا محسنی نژاد
بخش زبان عربی | دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران
پست سازمانی عضو هیئت علمی
پست اجرایی معاون منابع انسانی و پشتیبانی دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران
مدرک تحصیلی دکتری
رشته تحصيلي زبان و ادبیات عربی
مرتبه استادیار
سال فراغت 1394/06/21
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه خوارزمی
نوع استخدام پیمانی موقت
نوع همکاری تمام وقت
پایه استخدامی 4
تاریخ شروع همکاری 1389/07/01
ENGLISH